Jaargang 2015
Nr. 62568
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
't Aahoes School- en dorpsfeesten
Stichting ’t Aahoes voor het organiseren van de School- en dorpsfeesten op 21 augustus 2015 van 10.00 uur tot 00.00 uur en op 22 augustus 2015 11.00 uur tot 00.00.
 
Belanghebbenden kunnen tegen deze aanvraag om vergunning, tot 10 augustus 2015, mondeling of schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester ter attentie van Bijzondere Wetten. Wilt u mondeling uw zienswijze kenbaar maken dan kun u contact opnemen met Bijzondere Wetten, via (0546) 54 11 11.

Inhoudsopgave