Besluit Autoriteit Consument en Markt (hierna: ‘ACM’) inzake melding voorgenomen concentratie Simons / ABN AMRO Participaties en Payroll Select, ACM

Zaaknummer: 14.1377.22

In Staatscourant 37959 van 29 december 2014 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat ABN AMRO Participaties Fund V B.V., een onderdeel van ABN Group N.V, en H.A. Simons Holding B.V. voornemens zijn een gemeenschappelijke onderneming tot stand te brengen, in de zin van artikel 27, tweede lid, van de Mededingingswet en daardoor gezamenlijk zeggenschap te verkrijgen over Payroll Select Nederland B.V., Payroll Select Nederland II B.V. en Stichting Administratiekantoor Payroll Select Freelance Services (hierna tezamen: Payroll Select). Payroll Select staat thans onder uitsluitende zeggenschap van H.A. Simons Holding B.V. en H.A. Simons Holding II B.V.

Op 6 januari 2015 heeft ACM besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit met kenmerk 2015200010 is aan de meldende partijen op 6 januari 2015 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

ACM, namens deze B.L.K. Vroomen Teammanager Directie Mededinging